Kickboksen

Kickboksen

Wat is Kickboxing? ( Muay Thai )
Muay Thai is een oude gevechtssport die al eeuwen in Thailand wordt beoefend. Het Thaiboksen is in Thailand zeer populair. Het huidige Muay Thai is indirect afkomstig uit de gewapende vechtkunst Krabi Krabong. Wanneer een Krabi Krabong vechter zijn wapens niet meer had, kon hij zijn 8 lichaamsdelen als dodelijke wapens gebruiken, deze tak wordt Muay-Boran genoemd. Vanuit het dodelijke Muay-Boran (oude boksen) is het huidige wedstrijd gerichte Muay Thai ontstaan. Veel Muay-Boran technieken zijn niet meer toegestaan tijdens wedstrijden omdat deze gewoonweg te dodelijk zijn.

Bij het Thaiboksen waarin op het eerste gezicht alles lijkt te zijn toegestaan is men echter toch wel gebonden aan regels. De te gebruiken wapens zijn de vuisten, ellebogen, knieën en de benen. De techniek van het gebruik van de vuisten is ongeveer gelijk aan die in het boksen, het verschil zit hem in het gebruik van de knieën, ellebogen en benen.

Kickboxing voor kids
Bij uitstek een sportvorm die geschikt is voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het vergroten van de weerbaarheid, het bijbrengen van normen en waarden (zoals discipline en wederzijds respect voor elkaar) en het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en mentaliteit.

Dit zorgt voor een versterking van het karakter. Kickboxing voor kids zorgt natuurlijk ook voor verbetering van de motoriek, lenigheid en conditie. Maar vooral kunnen de kids op een leuke en gezonde manier al hun energie (en eventuele agressie) kwijt!

Bij Performance – kickboxing kids staat veiligheid voorop! Er vindt geen contact plaats naar het hoofd en er wordt altijd met bescherming getraind.

Wanneer wordt er Kickboksen geven?
Dinsdagavond
Donderavond