Karate

Karate

Wat is karate?
Karate is inderdaad een vechtsport, maar is nauwelijks te vergelijken met vechtsporten als boksen, kick-boksen of thai-boksen. Het liefst spreken we dan ook van een ‘martial art’ ofwel in simpel Nederlands ‘oosterse vechtkunst’. Het eigenlijke doel van karate was juist (en is nog steeds) om lichamelijk en geestelijk fit te blijven en de mogelijkheid te hebben jezelf te verdedigen tegen vijanden.

Karate is een uitstekende methode om jezelf te verdedigen tegen aanvallen van al dan niet gewapende personen. Het is een dynamische vechtsport waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van speciale vuiststoten, trappen, slagtechnieken. Deze technieken, die methodisch worden aangeleerd, kunnen binnen het kader van een aantal spelregels op sportieve wijze in de dojo op elkaar worden toegepast, waarbij de nadruk ligt op het voorkómen van lichamelijk letsel. Door intensieve training van de aanvals- en verdedigingstechnieken kan het lichaam als een doeltreffend verdedigingswapen worden aangewend.

Voor wie?
Karate is een gezonde lichaamsoefening voor mannen en vrouwen, jong en oud.

Wanneer wordt er Karate geven?
Woensdagavond
Zaterdagmiddag